کتاب تئوری انتخاب (نظریه انتخاب) ویلیام گلاسر

کتاب تئوری انتخاب (نظریه انتخاب) ویلیام گلاسر

کتاب نظریه انتخاب (Choice Theory) ویلیام گلاسر – که به اسم تئوری انتخاب هم شناخته می‌شود – اگر چه نخستین کتاب او نیست؛ اما بی‌تردید مهم‌ترین کتاب اوست. کتابی که از نخستین انتشار آن در سال ۱۹۹۸ تا کنون...

ویلیام گلاسر و تئوری انتخاب

ویلیام گلاسر و تئوری انتخاب

ویلیام گلاسر – کسی که تئوری انتخاب را مطرح کرد. در نظریه انتخاب، تقریباً تمام رفتارها را از سر آگاهی و انتخاب در نظر می‌گیرند. ویلیام گلاسر (William Glasser) و کارها و کتاب‌هایش را می‌توان جزیره‌ای در...

نکته های کوچک زندگی

“عشق وقتی به وجود آمده که خوشحالی فرد دیگری از خوشحالی خودت برایت مهم‌تر است.” ظاهرا جملۀ ساده‌ایست ولی در خود یک مسئولیت خیلی بزرگ دارد: سفر از من به تو، از خودشیفتگی به دگرخواهی… به نظر نمی‌آید کار ...

بالا