معرفی

این شرایط و ضوابط استاندارد وب سایت نوشته شده در این صفحه وب، استفاده شما از وب سایت ما، نام وب سایت قابل دسترسی در Website.com را مدیریت می کند.

این شرایط به طور کامل اعمال می شود و بر استفاده شما از این وب سایت تأثیر می گذارد. با استفاده از این وب سایت، موافقت خود را با پذیرش کلیه شرایط و ضوابط نوشته شده در اینجا اعلام کرده اید. اگر با هر یک از این شرایط و ضوابط استاندارد وب سایت مخالف هستید، نباید از این وب سایت استفاده کنید.

حقوق مالکیت معنوی

به غیر از محتوایی که متعلق به شماست، تحت این شرایط، نام شرکت و/یا مجوز دهندگان آن دارای کلیه حقوق مالکیت معنوی و مطالب موجود در این وب سایت هستند.

فقط به منظور مشاهده مطالب موجود در این وب سایت، مجوز محدودی به شما داده می شود.

محدودیت ها

شما به طور خاص از همه موارد زیر محدود هستید:

  • انتشار هر گونه مطالب وب سایت در هر رسانه دیگر؛
  • فروش، صدور مجوز فرعی، و/یا تجاری سازی هر گونه مطالب وب سایت؛
  • اجرای عمومی و/یا نمایش هر گونه مطالب وب سایت؛
  • استفاده از این وب سایت به هر نحوی که به این وب سایت آسیب برساند یا ممکن است باشد؛
  • مشارکت در هر گونه داده کاوی، جمع آوری داده، استخراج داده یا هر فعالیت مشابه دیگری در رابطه با این وب سایت؛
  • استفاده از این وب سایت برای شرکت در هر گونه تبلیغات یا بازاریابی.

دسترسی شما به برخی از بخش‌های این وب‌سایت محدود شده است و نام شرکت ممکن است در هر زمان و با صلاحدید مطلق، دسترسی شما را به هر قسمت از این وب‌سایت محدود کند. هر شناسه کاربری و رمز عبوری که ممکن است برای این وب سایت داشته باشید محرمانه است و شما باید محرمانه بودن را نیز حفظ کنید.

بالا